Privacybeleid

PRIVACY BELEID

Ingangsdatum: Februari 2020

Inleiding en instemming

De privacy van uw persoonlijke informatie is een prioriteit voor Zero Proof UK Ltd ondernemingsnummer: 11725077 | VAT nummer 328659171 hiernaar verwezen als Lyre's en haar groepsmaatschappijen ("Lyre's", "wij", "ons", "onze"). In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij persoonlijke informatie die wij over u verzamelen, gebruiken, bekendmaken en verwerken, en hoe u contact met ons kunt opnemen als u toegang wilt tot uw persoonlijke informatie of deze wilt corrigeren, of als u een klacht wilt indienen over een inbreuk op uw privacy.

Wij verzamelen, gebruiken en zijn verantwoordelijk voor bepaalde persoonlijke informatie over u. Wanneer wij dat doen, kunnen wij worden gereguleerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in de hele Europese Unie geldt (ook in het Verenigd Koninkrijk) en zijn wij verantwoordelijk als "voor de verwerking verantwoordelijke" van die persoonlijke informatie voor de toepassing van die wetten.

Door onze website te gebruiken of persoonlijke informatie aan ons door te geven, stemt u in met de voorwaarden van dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden aangepast indien onze praktijken veranderen. Gebruik de website niet en verstrek geen persoonlijke informatie als u niet akkoord gaat met de voorwaarden. U kunt links aantreffen naar andere websites die niet worden beheerd door Lyre's maar die toegankelijk zijn via onze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op dergelijke websites en u dient het privacybeleid te raadplegen van elke andere website die u betreedt.

Welke soorten persoonlijke informatie verzamelen wij en hoe?

Wanneer u contact hebt met Lyre's, onder meer door producten te kopen, u in te schrijven voor ons getrouwheidsprogramma, een account aan te maken online, in de winkel, via de telefoon, via e-mail of via sociale media, kunnen wij persoonlijke informatie over u verzamelen en bewaren. Persoonsgegevens zijn gegevens of delen van gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit stelt ons in staat om u te identificeren en u te voorzien van informatie over Lyre's producten en diensten en stelt ons in staat om eventuele aankopen of andere vragen te vergemakkelijken. Deze informatie kan bestaan uit uw naam, adres, telefoonnummer, schermnaam, e-mailadres, creditcardgegevens, winkelgewoonten, voorkeuren en gezondheidsinformatie.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook indirect verzamelen bij derden met wie u hebt afgesproken dat uw gegevens aan ons worden bekendgemaakt, en met wie wij zakelijke relaties onderhouden.

De volgende tabel bevat nadere bijzonderheden over wanneer wij persoonlijke informatie verzamelen, wat wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken:

Wanneer informatie wordt verzameld

Welke informatie vragen wij?

Hoe en waarom wij uw informatie gebruiken

Wanneer u zich bij ons registreert

E-mailadres

Adres

Telefoon

Geboortedatum

We vragen dit:

- om uw account bij ons aan te maken en te beheren

- Om te helpen bij verzending/levering

- Om met u te communiceren over uw account

Als u kiest voor verdere communicatie:

- Om ervoor te zorgen dat we niet communiceren met abonnees die minderjarig zijn

- Om u kortingsbonnen voor verjaardagen te sturen

- Om u berichten te sturen over onze goederen, diensten, promoties via e-mail, sms of direct mail out.

Uw informatie zal worden opgeslagen in twee platforms die zijn geïntegreerd via API's, zodat er geen handmatige verwerking van gegevens plaatsvindt. Uw account informatie zal worden opgeslagen in een Bigcommerce website backend en als u ervoor kiest om u te abonneren zal uw informatie ook worden doorgegeven aan dotdigital (onze e-mail verzenden provider platform)

Wij baseren ons op ons contract met u en ons rechtmatig belang om goederen en diensten te leveren op de manier die u volgens ons verwacht, als rechtmatige grondslag voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie.

We zullen deze informatie bewaren tot:

- u sluit uw rekening bij ons

- we sluiten uw rekening

 

Wanneer u zich bij ons inschrijft

E-mailadres

Verkregen via inschrijvingsformulieren voor e-mail op de website Lyre

Gebruikt om mededelingen te verzenden

Wij baseren ons op onze overeenkomst met u en ons rechtmatig belang om promotionele communicatie over onze goederen en diensten aan te bieden op de manier die u volgens ons verwacht, als rechtmatige basis voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie.

Opgeslagen in dotdigital email send provider platform.

We zullen uw informatie bewaren tot:

- u ons uitschrijft

- wij schrijven u uit

Je gegevens zullen op dotdigital blijven staan en gemarkeerd worden als onderdrukt om te verzekeren dat je niet langer communicatie zult ontvangen.

Wanneer u bij ons bestelt

E-mailadres

Adres

Telefoon

Krediet kaart informatie

Verkregen via Lyre's website checkout formulier

Gebruikt om bestellingen uit te voeren en transactionele communicatie te verzenden

Wij baseren ons op ons contract met u en ons rechtmatig belang om goederen en diensten te leveren op de manier die u volgens ons verwacht, als rechtmatige grondslag voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie.

Opgeslagen in bigcommerce website backend. Ordergegevens worden vervolgens doorgegeven via API of handmatig geëxporteerd en geïmporteerd naar het externe 3PL warehouse systeem (Hexspoor platform) voor verpakking en fulfillment en verzonden naar de leveranciers voor aflevering. Creditcard informatie zal worden gehasht in de backend van BigCommerce en niet toegankelijk zijn voor personeel/gebruikers en credit card informatie zal niet worden doorgegeven aan magazijn of transporteurs.

Wij zullen uw gegevens bewaren totdat u ons verzoekt de bestelgeschiedenis te wissen

 

Wanneer u bij ons informeert

E-mailadres

Adres

Bedrijfsnamen

Telefoon

 

Verkregen via Lyre's:

 1. Contacteer ons pagina
 2. Pagina voor handelsaanvragen
 3. Verzending & Retouren pagina

Gebruikt om vragen van de klantendienst te beantwoorden

Wij baseren ons op ons contract met u en ons rechtmatig belang om goederen en diensten te leveren op de manier die u volgens ons verwacht, als rechtmatige grondslag voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie.

Vragen worden niet opgeslagen in de bigcommerce website backend. Uw vraag gaat rechtstreeks naar de klantenservice e-mail account inbox die wordt beheerd door Lyre's customer service team. Afhankelijk van de aard van uw vraag zal uw informatie worden doorgestuurd naar relevante interne en externe partijen om uw vragen te beantwoorden. Vragen zullen niet op de markt worden gebracht, tenzij de gebruiker ervoor heeft gekozen om marketingcommunicatie te ontvangen.

Wij zullen uw informatie in onze inbox bewaren totdat u ons verzoekt deze te verwijderen.

 

Als je met ons chat

Naam

E-mailadres

Geboortedatum

Bedrijfsnamen

Telefoon

Voorkeuren

 

Verkregen via facebook messenger chat bot of Zendesk live chat functionaliteit

Gebruikt om vragen van de klantendienst te beantwoorden en voor verdere promotionele communicatie

Wij baseren ons op onze overeenkomst met u en ons rechtmatig belang om goederen en diensten te leveren op de manier die u volgens ons verwacht als rechtmatige basis voor het verzamelen en gebruik van uw persoonlijke informatie.

Vragen/chatgeschiedenis worden opgeslagen in de messenger chat bot en via API doorgestuurd naar Dotdigital mocht je kiezen voor opt-in via e-mail/sms.

Wanneer u zich inlaat met de messenger chat bot gaat u akkoord met het messenger chat bot beleid https://www.facebook.com/policy.php waar wij ons aan houden zoals vastgesteld door Facebook.

Wij bewaren uw informatie binnen de messenger chat en dotdigital totdat u ons verzoekt deze te verwijderen/uit te schrijven of u zich handmatig uitschrijft voor onze communicatie.

 

 

Waarom verzamelen wij de informatie?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens zodat wij u kunnen identificeren en met u kunnen interageren voor de hier beschreven doeleinden

Onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken, zijn wij verplicht daarvoor een rechtsgrondslag te hebben. Er zijn verschillende rechtsgrondslagen waarop wij ons kunnen beroepen, afhankelijk van welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom.

De rechtsgrondslagen waarop wij ons kunnen beroepen zijn onder meer:

 • toestemming: wanneer u ons duidelijk toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te verwerken
 • contract: wanneer ons gebruik van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor een contract dat wij met u hebben, of omdat u ons hebt gevraagd specifieke stappen te ondernemen voordat wij een contract sluiten
 • wettelijke verplichting: wanneer ons gebruik van uw persoonsgegevens voor ons noodzakelijk is om aan de wet te voldoen (contractuele verplichtingen niet inbegrepen)
 • legitieme belangen: wanneer ons gebruik van uw persoonlijke informatie noodzakelijk is voor onze legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde partij (tenzij er een goede reden is om uw persoonlijke informatie te beschermen die zwaarder weegt dan onze legitieme belangen)

Gevoelige persoonlijke informatie

Wij kunnen ook gezondheidsinformatie van u verzamelen wanneer u een negatieve reactie op een product meldt. Deze informatie moet worden verzameld om u te kunnen voorzien van geschikte producten en diensten en voor onze rapportageverplichtingen inzake gezondheid en veiligheid. Wij zullen deze gevoelige persoonlijke informatie niet verwerken zonder uw uitdrukkelijke toestemming (tenzij vereist door een toepasselijke wet) en wij zullen gevoelige persoonlijke informatie niet verwerken door middel van een geautomatiseerd proces.

Moet je jezelf identificeren als je contact hebt met Lyre's?

Als u anoniem wenst te blijven wanneer u de website Lyregebruikt, meld u dan niet aan op de website en verstrek geen informatie aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden. Wij wijzen u er echter op dat wij een aantal van onze functies niet kunnen uitvoeren zonder uw identificatiegegevens te verkrijgen. Wij kunnen bijvoorbeeld gegevens over uw identiteit nodig hebben als u zich registreert of aanmeldt op onze website, contact met ons opneemt met een vraag of klacht, verzoekt om communicatie van ons te ontvangen, deelneemt aan onze promoties of wedstrijden, ons verzoekt om producten aan u te leveren en, in sommige gevallen, een betaling verwerkt.

Hoe kunt u verzoeken geen direct marketing te ontvangen?

Als u geen direct marketing communicatie van ons wenst te ontvangen, volg dan de 'opt-out' of 'unsubscribe' instructie in die communicatie of op onze website, of stuur anders een e-mail naar [email protected] en vermeld uw naam, e-mailadres en postadres en informatie over de direct marketing communicatie die u niet langer wenst te ontvangen.

Aan wie maken wij uw persoonlijke informatie bekend?

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken:

 • Aan derden die ze namens ons opslaan of verwerken om ons te helpen bij het verstrekken, promoten en op de markt brengen, alsook bij het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten. Deze bedrijven zijn onder andere;
  • Dotdigital (eMail & SMS-verzendplatform)
  • Bigcommerce (website CMS backend)
  • Mijn Merk (brandlink Australische 3PL)
  • Fusion Factory Comestry (systeem voor het beheer van productinformatie)
  • Facebook Messenger chat bot (messenger chat service)
 • Wij kunnen persoonlijke informatie die wij over u ontvangen combineren met andere informatie die wij over u hebben. Dit omvat informatie die wij van derden ontvangen en openbaar beschikbare informatie;
 • indien vereist door de wet, of aan overheids- en handhavingsinstanties of personen die door een overheid zijn aangesteld en verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken en oplossen van geschillen of klachten met betrekking tot Lyre's producten of wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om de veiligheid of beveiliging van personen te beschermen;
 • aan andere ondernemingen binnen de Lyre's groep en aan ondernemingen die geheel of gedeeltelijk Lyre's of een verbonden onderneming kunnen overnemen; en
 • zoals anders is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

Wij zullen geen gezondheidsinformatie bekendmaken aan derden of gebruiken voor andere doeleinden dan die welke hierin zijn uiteengezet.

Geven wij uw persoonsgegevens door, verwerken wij ze of maken wij ze bekend in het buitenland?

Wij kunnen uw persoonlijke informatie doorgeven aan Lyre's groepsmaatschappijen en/of aan externe dienstverleners die diensten leveren aan Lyre's, waaronder data warehousing, creditcardverwerking en e-commercediensten, mailing en logistieke diensten, overzee gevestigd in Hongkong, China, Japan, de Verenigde Staten en Australië. Door persoonlijke informatie aan ons bekend te maken, erkent u en stemt u in met deze mogelijke overdrachten.

Hoe bewaren en beveiligen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens in een combinatie van elektronische bestanden en bestanden op papier. Wij kunnen uw persoonlijke informatie opslaan bij derden die gegevens opslaan.

Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie waarover wij beschikken, wordt beschermd tegen misbruik, interferentie en verlies, en ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking door het gebruik van verschillende methoden, waaronder veilige fysieke en technologische opslag. Wij zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte brengen van een vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wanneer wij uw persoonsgegevens aan externe dienstverleners verstrekken, eisen wij van hen dat zij deze gegevens veilig bewaren in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensprivacy en dat zij deze uitsluitend gebruiken of bekendmaken voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Neem onmiddellijk contact met ons op als u ontdekt of reden hebt om aan te nemen dat er ongeoorloofd gebruik is gemaakt van uw persoonlijke informatie waarover wij beschikken.

Uw rechten en wie te contacteren

Krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u een aantal belangrijke rechten. Kort samengevat gaat het om rechten op:

 • eerlijke verwerking van informatie en transparantie over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken
 • toegang tot uw persoonlijke informatie en tot bepaalde andere aanvullende informatie waarop deze Privacymededeling reeds betrekking heeft
 • van ons te eisen dat wij eventuele fouten in uw informatie waarover wij beschikken, corrigeren
 • in bepaalde situaties te eisen dat uw persoonlijke informatie wordt gewist
 • de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en het recht te hebben deze gegevens in bepaalde situaties aan een derde partij door te geven
 • te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor direct marketing
 • bezwaar te maken tegen het nemen van geautomatiseerde besluiten die rechtsgevolgen voor u hebben of die u op soortgelijke wijze aanzienlijk treffen
 • in bepaalde andere situaties bezwaar te maken tegen onze verdere verwerking van uw persoonsgegevens
 • anderszins onze verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken
 • schadevergoeding te eisen voor schade veroorzaakt door onze inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming

Voor meer informatie over elk van deze rechten, met inbegrip van de omstandigheden waarin zij van toepassing zijn, zie de richtsnoeren van het Britse Information Commissioner's Office (ICO) over de rechten van personen uit hoofde van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Neem contact met ons op via een van de volgende kanalen indien u een van de bovenstaande rechten wenst uit te oefenen:

 • Mail: "Attentie: Online Privacy", Zero Proof UK Ltd, 1Enterprise House, Beeson's Yard, Bury Lane, Rickmansworth, Hertfordshire WD3 1DS Verenigd Koninkrijk
 • e-mail: [email protected]

Wij zullen u vragen uw verzoek om toegang schriftelijk in te dienen en ons een bewijs van uw identiteit te bezorgen.

Hoe kunt u meer informatie krijgen of een klacht indienen over een inbreuk op uw privacy?

Als u van mening bent dat wij uw privacy hebben geschonden of vragen hebt in verband met dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het hierboven vermelde postadres of e-mailadres.

Wij zullen elke klacht onderzoeken en u op de hoogte brengen van ons besluit in verband met de klacht, zo snel als praktisch mogelijk is na ontvangst ervan. Indien wij er niet in slagen uw bezorgdheid over onze behandeling van uw persoonlijke informatie op bevredigende wijze op te lossen, kunt u contact opnemen met de ICO op het volgende adres: https://ico.org.uk/concerns/ of telefoon: 0303 123 1113.

Klarna

Om u de betalingsmogelijkheden van Klarna te kunnen aanbieden, geven wij bepaalde aspecten van uw persoonsgegevens, zoals contact- en bestelgegevens, door aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsmogelijkheden en de betalingsmogelijkheden op u kan afstemmen.
Algemene informatie over Klarna kunt u hier vinden. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in het privacybeleid van Klarna.

Wijzigingen in het privacybeleid van deze website

Dit privacybeleid voor de website werd gepubliceerd op 02/06/2020 en voor het laatst bijgewerkt op 02/06/2020.

Wij kunnen dit website privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, wanneer wij dat doen zullen wij u via e-mail informeren.

 

COOKIE BELEID

Lees dit cookiebeleid zorgvuldig door, aangezien het belangrijke informatie bevat over wie wij zijn en hoe wij cookies gebruiken op onze website. Dit beleid moet samen worden gelezen met ons www.lyres.eu/privacy-beleid, waarin wordt uiteengezet hoe en waarom wij persoonlijke informatie in het algemeen verzamelen, opslaan, gebruiken en delen, evenals uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie en details over hoe u contact met ons en toezichthoudende instanties kunt opnemen als u een klacht hebt.

Wie we zijn

Deze website wordt beheerd door Zero Proof Australia Pty Ltd (ABN 97 630 554 853), hierna Lyre's genoemd, en haar groepsmaatschappijen ("Lyre's", "wij", "ons", "onze").

Onze website

Dit cookiebeleid alleen betrekking op uw gebruik van onze website, www.lyres.co.eu

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw apparaat (bijvoorbeeld computer, smartphone of ander elektronisch apparaat) wordt geplaatst wanneer u onze website gebruikt. Wij gebruiken cookies op onze website. Deze helpen ons u en uw apparaat te herkennen en slaan bepaalde informatie op over uw voorkeuren of eerdere acties.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan hoe vaak u de website bezoekt, welke pagina's u bezoekt, verkeersgegevens, locatiegegevens en de oorspronkelijke domeinnaam van uw internetprovider. Deze informatie helpt ons om onze klanten beter te begrijpen en een betere website gebruikerservaring te bieden. Sommige van deze gegevens kunnen geaggregeerd of statistisch zijn, wat betekent dat wij niet in staat zijn u individueel te identificeren.

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, met inbegrip van een gedetailleerde lijst van uw gegevens die wij en anderen via cookies kunnen verzamelen, zie hieronder.

Voor meer informatie over cookies in het algemeen, met inbegrip van hoe u ze kunt controleren en beheren, kunt u de richtlijnen over cookies raadplegen die zijn gepubliceerd door de Britse Information Commissioner's Office, www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

Toestemming voor het gebruik van cookies en wijzigen van instellingen

Wij zullen u om toestemming vragen (Toestemming) om cookies of andere soortgelijke technologieën op uw apparaat te plaatsen, behalve wanneer ze voor ons essentieel zijn om u een dienst te verlenen die u hebt aangevraagd (bijvoorbeeld om u in staat te stellen artikelen in uw winkelmandje te leggen en ons afrekenproces te gebruiken).

U kunt elke toestemming voor het gebruik van cookies intrekken of andere cookievoorkeuren beheren via het privacydashboard van uw browser. Ga naar google support hier over hoe uit te schakelen https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en Het kan nodig zijn de pagina te vernieuwen om de bijgewerkte instellingen te laten ingaan.

Ons gebruik van cookies

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de cookies die wij gebruiken en waarom:

De cookies die wij gebruiken

Naam

Doel

Of de cookie voor ons essentieel is om u een dienst te kunnen leveren die u hebt aangevraagd en of wij uw toestemming vragen voordat wij de cookie plaatsen

Checkout cookie

checkoutObj

 

Deze cookie slaat de checkout winkelwagen en productnaam op en brengt het naar de bestellingr-bevestigingspagina. Het duurt 7 dagen, maar wordt opgeschoond wanneer de gebruikers een andere aankoop

 

Ja, essentieel (wij zullen u dus niet om toestemming vragen voordat wij deze cookie plaatsen)

Winkelwagentje-cookie

aankooptijd

 

Slaat de aankooptijd op wanneer een gebruiker een bestelling plaatst, en neemt die mee naar de bestelbevestigingspagina. Het wordt 7 dagen bewaard, maar wordt overschreven wanneer de gebruiker een andere bestelling plaatst.

 

Ja, essentieel (wij zullen u dus niet om toestemming vragen voordat wij deze cookie plaatsen)

Geo controle cookie

popupCookie

 

Wordt gebruikt om de geo-popup te bedienen. Wanneer een gebruiker op de sluitknop klikt, wordt dit opgeslagen als een sessiecookie, en gewist wanneer de browser wordt gesloten. Wanneer een gebruiker op de knop 'verblijf in Australië' of 'niet in Australië' klikt, wordt dit gedurende 7 dagen opgeslagen. De enige waarde voor deze cookie zal 'gesloten' zijn. Telkens wanneer een gebruiker naar een pagina gaat (behalve de blog pagina), zullen we de cookie lezen en als de waarde niet gesloten is, zullen we de geo IP adres controle uitvoeren, en de popup dienovereenkomstig tonen.

 

Ja, essentieel (wij zullen u dus niet om toestemming vragen voordat wij deze cookie plaatsen)

 

Naast het bovenstaande gebruiken wij soms een soort technologie die een "pixeltag" wordt genoemd op onze websites of in onze e-mails, alleen of in combinatie met cookies. Pixel tags kunnen worden gebruikt om ons en derden die diensten aan ons verlenen informatie te verstrekken over de activiteit van klanten op onze websites en/of wanneer e-mails die wij verzenden worden geopend of geopend.

Uw bezoeken aan onze website kunnen ook in verband worden gebracht met locatiegebonden informatie: (i) die u handmatig verstrekt, (ii) die is afgeleid van het IP-adres van uw computer, (iii) waar u onze website hebt bezocht vanaf uw mobiele apparaat, GPS-informatie voor zover dat op uw apparaat is ingeschakeld, of (iv) de nabijheid van uw laptopcomputer, mobiele draadloze apparaat, persoonlijke digitale assistent, persoonlijk communicatiesysteem of ander communicatieapparaat (uw "Persoonlijk Communicatieapparaat") tot de dichtstbijzijnde radiotor of cell site. Deze informatie omvat wanneer uw Persoonlijk Communicatieapparaat is geactiveerd, alsmede wanneer en hoe u het gebruikt. Wij kunnen dergelijke gegevens verzamelen om de informatie die u ons handmatig verstrekt te verifiëren en om u locatiegebaseerde content aan te bieden. Wij kunnen deze gegevens ook koppelen aan uw bestaande persoonlijke gegevens, uitsluitend voor ons intern gebruik, om uw ervaring met ons te verbeteren.

 

Toegang van derden tot de cookies

De cookies die wij gebruiken, zijn alleen toegankelijk voor ons en de in de bovenstaande tabel genoemde derde partijen voor de in dit cookiebeleid genoemde doeleinden. Deze cookies zullen niet toegankelijk zijn voor andere derden die hierboven niet zijn genoemd.

Hoe alle cookies uit te schakelen en de gevolgen daarvan

Indien u geen cookies wenst te aanvaarden, kunt u uw browserinstellingen wijzigen zodat cookies (met inbegrip van die welke essentieel zijn voor de gevraagde diensten) niet worden aanvaard. Als u dit doet, dient u zich ervan bewust te zijn dat u een deel van de functionaliteit van onze website kunt verliezen.

Voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt uitschakelen, verwijzen wij u naar de richtlijnen over cookies die zijn gepubliceerd door het Britse Information Commissioner's Office, www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

 

Rakuten Affiliate Marketing

Wij werken samen met Rakuten Advertising, die persoonlijke informatie kan verzamelen wanneer u met onze site communiceert. Het verzamelen en gebruik van deze informatie is onderworpen aan het privacybeleid dat u hier vindt:https://rakutenadvertising.com/legal-notices/services-privacy-policy/

 

Hoe kunt u ons bereiken

Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming als u vragen heeft over dit cookiebeleid of de informatie die wij over u bewaren.

Als u contact wilt opnemen met onze functionaris voor gegevensbeschermingstuur dan een e-mail naar [email protected], schrijf naar Lyre's Head Office Enterprise House, Beeson's Yard, Bury Lane, Rickmansworth, Hertfordshire WD3 1DS United Kingdom of bel +61 2 8030 5552.

Wijzigingen in dit cookiebeleid

Dit beleid is gepubliceerd op 11/12/2019 en voor het laatst bijgewerkt op 11/12/2019

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen, wanneer wij dat doen zullen wij u op de hoogte houden door alle voorwaarden, verklaringen en beleidslijnen op onze website bij te werken.

 

×

WELKOM

We vermoeden dat u niet uit de buurt komt, selecteer uw regio